Оновлено
2010-05-24
22:35

Маслюченко Володимир Кирилович

Час завідування: з 2001

Маслюченко Володимир Кирилович народився в селі Клюсівка Новосанжар-ського району Полтавської області 26 ве-ресня 1950 року.

Навчався у Нижньостанівецькій середній школі в Кіцманському районі Чернівецької області (1957 – 1967), на математичному факультеті Чернівецького університету (1967 – 1972) і в заочній аспірантурі на кафедрі теорії функцій і функціонального аналізу в Московському університеті (1974 – 1978).

Кандидатську дисертацію „Некоторые вопросы теории обобщенных пространств Кете” захистив у 1985 році в Інституті математики в Києві (науковий керівник – А.М.Плічко). Докторську дисертацію „Нарізно неперервні відображення і простори Кете” захистив у 2000 році у Львівському національному університеті.

Звання доцента отримав у 1990 році, звання професора – у 2002 році.

Працював вчителем математики у Старожадівській середній школі Сторожинецького району Чернівецької області (1972 – 1973), асистентом кафедри математичного аналізу Чернівецького університету (1973 – 1990), доцентом цієї ж кафедри (1990 – 2002). З 2002 року працює завідувачем цієї ж кафедри.

Сфера наукових інтересів В.К.Маслюченка – це теорія функцій, функціональний аналіз та історія математики. Сюди входять: дослідження зв’язків між нарізними і сукупними властивостями функцій багатьох змінних, зокрема, дослідження сукупної неперервності нарізно неперервних відображень; функціональні простори, зокрема, простори Кете; історія розвитку загальної теорії функцій та функціонального аналізу.

В.К.Маслюченко дослідив умови збігу узагальнених просторів Кете, отримав найзагальніші на даний час теореми про сукупну неперервність нарізно неперервних відображень на добутках просторів з певними умовами зліченності і значеннями в метризовних і σ-метризовних просторах і дослідив історію життя та діяльності відомого австрійського математика Ганса Гана.

Опублікував понад 130 наукових праць і п’ять навчальних посібники:

  1. Маслюченко В.К. Перші типи топологічних векторних просторів. – Чернівці: Рута. - 2002. – 72 с.
  2. Маслюченко В.К. Лінійні неперервні оператори. – Чернівці: Рута. - 2002. – 72 с.
  3. Маслюченко В.К. Елементи теорії множин. – Чернівці: Рута. - 2002. – 132 с.
  4. Маслюченко В.К. Елементи теорії двоїстості. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 160 с.
  5. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В., Філіпчук О.І. Задачі і теореми загальної теорії функцій: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 80 с.

Підготував 5 кандидатів та 1 доктора фізико-математичних наук.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster!–O*@wю0Мchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.